Služby

Kompletní rekonstrukce a elektroinstalace rod. domků, bytů, průmyslových objektů atd. 

Úprava a zřízení el. měřících míst pro připojení k elektriké síti.

Revize odběrných míst, přihlášky pro připojení

Revize elektroinstalace, el. spotřebičů, el. nářadí, strojů a hromosvodů

Odstraňování závad zjištěných při revizích

 

Opravy a výměny jističů, vypínačů, zásuvek, světel…

Opravy bojlerů a akumulačních kamen

Připojení sporáků, bojlerů, ohřívačů, přímotopů, akumulaček…

Řešení energetických úspor, posouzení sazby, zjištění možných úspor

Zajištění výroby rozváděčů do 1000 V, včetně potřebné dokumentace

Zajištění zpracování projektové dokumentace

V případě havárie pomoc na telefonu, případně okamžité řešení poruchy