Revize

Revize elektroinstalací

Revize elektrických instalací se provádí dle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Před uvedením do provozu nového zařízení je nutné provést výchozí revizi. V případě neprovedení výchozí revize bude provozovatel plně odpovědný za zranění, požáry a jiné nehody způsobené instalací. U novostavby bude výchozí revize požadována i ke kolaudaci.

Pravidelné revize se provádějí během provozu elektrické instalace ve lhůtách, které stanový norma. Lhůty jsou od 1 do 5 let v závislosti na způsobu využívání budovy a na míře nebezpečnosti prostředí.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

Typ prostoru Lhůty
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob BD3, BD4 2 roky
zděné obytné a kancelářské budovy BD1 5 let
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2 roky
pojízdné a převozné prostředky 1 rok
prozatímní zařízení staveniště 0,5 roku

Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí:

 

Druh prostředí Lhůty
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5 let
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2 roky
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy – může být AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace) 4 roky

Revize hromosvodů

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny dle ČSN 34 1390 (starší instalace):

 

Druh objektu Lhůty
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny dle ČSN ČSN EN 62305 (nové instalace):

Lhůty pravidelných revizí a kontrol systému ochrany před bleskem a přepětím

Hladina ochrany 

(třída LPS)

Vizuální kontrola Úplná revize Celková revize

kritických zařízení

I. a II. 1x za rok 1x za 2 roky 1x za rok
III. a IV. 1x za 2 roky 1x za 4 roky 1x za rok
Prostředí s nebezpečím výbuchu 1x za 6 měsíců 1x za rok 1x za rok

Třída LPS Druh objektu
I. budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, banky
II. supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy
III. rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV. budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod.

 

Revize spotřebičů

Revize spotřebičů je činnost při které se prohlídkou, zkouškou a měření zjišťuje stav elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti dle normy ČSN 331600 ed.2. Elekrickými spotřebiči jsou například rychlovarné konvice, kávovary, výpočetní technika, lampičky, různé adaptéry, atd… Revize se též vztahují na ruční elektrické nářadí jako jsou vrtačky, pily, brusky atd… Revize se provádí z důvodu předejití vzniku úrazu, požáru a jiných škod. Termíny jsou v rozmezí od 2 do 24 měsíců.

Karta spotřebiče ke stažení v PDF: zde

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů a nářadí:

 

Skupina elektrických spotřebičů nepřipevnéné spotřebiče držené v ruce’* (viz 3.2.4 a 3.2.5) ostatní nepřipevněné spotřebiče (viz 3.2.2)
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání (viz 5.2 bodl)
B Třídy 1 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C Třídy 1 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D Třídy 1 Třídy II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
E Třídy 1 Třídy II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců

 

Revize strojů

Lhůty revizí pracovních strojů se určují dle ČSN 33 1500 a ČSN 60 204-1ed.2, revize strojů jsou prováděny jedenkrát ročně dle § 4 odst.2 nařízení vlády č.378/2001 Sb.